Fetträdsla och statiner orsakar Alzheimer!

Den som vill ha vatten på sin kvarn rörande den nedåtgående spiral som rådande näring- och läkemedelsparadigm, orsakar den moderna folkhälsan, får här något att sätta tänderna i!

Det är ju allmänt känt att den fettfobiska prägeln på moderna kostråd och vedertagen sanning, orsakar en malström av sjukdom och ohälsa. Lika mycket som det är allmänt känt så är det naturligtvis en tes som samtidigt är våldsamt ifrågasatt ifrån etablissemangets sida. Naturlig, fet och oraffinerad mat ger inte vare sig läkemedelsindustri eller livsmedelsindustri många chanser att tjäna pengar på process eller utfall.

Kolhydratfixeringen och fetträdslan är ett medusahuvud som biter vilt omkring sig. Vi vet mycket väl hur en livsstil präglad av detta skadar kropp och hjärta. Vi vet exempelvis idag att den stora merparten av hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av inflammatoriska tillstånd som i sin tur orsakas av nämnda fixering.

Nu visar det sig också att av fettfobin och användandet av kolesteroldämpande mediciner också skadar vår hjärna! Vem känner inte någon idag som lider av Alzheimer? Denna fruktansvärda, degenererande, och för alla parter förödmjukande sjukdom, vars förekomst ökat lavinartat under de senaste decennierna.

Texten nämner främst Parkinson men resultatet lär ju vara synnerligen relevant även för Alzheimer.

Professor Arenas, ansvarig för studien, betonar med all önskvärd tydlighet, hur extremt viktigt kolesterol är för oss!

”- Vi är vana vid att betrakta kolesterol som ett bränsle för cellerna, och att det är skadligt för människor att få i sig för mycket kolesterol, säger Ernest Arenas, professor i stamcellsneurobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, som lett studien. Det vi nu har visat är att kolesterolet har flera funktioner och är inblandat i extremt viktiga beslut för nervcellerna. Kolesterolderivat styr själva signaleringen när nybildningen av nervceller behöver ske, och när det beslutet väl är fattat hjälper kolesterolet till med själva konstruktionen av dessa nya nervceller och med deras överlevnad. Kolesterolet är alltså extremt viktigt för våra kroppar, speciellt för hjärnans utveckling.”

 • Dr Stephanie Seneff bekräftar i följande text egentligen samma sak som i studien ovan. Men hon skriver också uttryckligen om hur negativa effekter statiner (kolesterolsänkande mediciner) har på hjärnans förmåga.

”There is a clear reason why statins would promote Alzheimer’s. They cripple the liver’s ability to synthesize cholesterol, and as a consequence the level of LDL in the blood plummets. Cholesterol plays a crucial role in the brain, both in terms of enabling signal transport across the synapse [50] and in terms of encouraging the growth of neurons through healthy development of the myelin sheath [45]. Nonetheless, the statin industry proudly boasts that statins are effective at interfering with cholesterol production in the brain

[31][47] as well as in the liver.”

Den som vill ha en skrämmande klarsynt redogörelse för historiken, och de djupt liggande ekonomiska incitamenten, bakom den moderna läkemedelsindustrin och dess kopplingar till moderna kostråd, bör läsa ”Forskningsfusket” av docent Ralf Sundberg.

I den aktuella frågan om kolesterol och statiner så skriver Ralf Sundberg bland annat;

”Den amerikanska ockupationsmakten fick alltså bråttom att försöka ta tillvara de patent som man hade tillskansat sig (efter andra världskriget, genom tyska IG Farben; min kommentar)

Som redan nämnts fanns bland dessa substanser sådana som hade potential att sänka blodtrycket, sänka blodsockret och sänka kolesterolet. Man måste således frågat sig: Kan det finnas en marknad för sådana läkemedel?

Vid denna tidpunkt kunde frågan besvaras på olika sätt, beroende på vilket öra man ville lyssna på. Högt blodtryck, nedsatt glukostolerans (på den tiden kallad mild diabetes) och högt kolesterol betecknades inte som sjukdomar. Därför fick man bråttom att komma igång med studier som sjukdomsförklarade, eller ”medikaliserade” dessa medicinska tillstånd eller mätvärden.

Detta blev för många en i det närmaste patriotisk uppgift, och därför ansåg man sig inte heller behöva några strikta vetenskapliga analyser eller korrekta studier. Man resonerade som vissa religiösa ordnar och politiska rörelser har gjort: Ändamedlen helgar medlen. I maktspel av dem här storleksordningen är det lätt att förbise motsägelser.

En sådan motsägelse rör molekylen kolesterol som man vid krigsslutet visste mycket lite om, frånsett att ryssen Anitschkow (1885-1964) hade funnit att kolesterolmatade kaniner fick inlagringar i sina kärl som påminde om åderförkalkning. Kanske kemiska ämnen som sänker blodets kolesterolhalt då skulle kunna minska åderförkalkningen? Detaljen man missade var att människor med låga kolesterolvärden inte har mindre åderförkalkning, och att de generellt sett är sjukligare och lever ett kortare liv än de som har höga halter av kolesterol i blodet.

En annan motsägelse rör blodsocker. Läkemedel som sänker blodsockret behövs inte om man undviker blodsockerhöjande födoämnen. Men motsägelsen kan förstås kringgås om man rekommenderar personer med förhöjt blodsocker att äta mer av den mat som höjer blodsockret. Då skapas en marknad för sådana läkemedel.

En tredje motsägelse rör blodtryck. Blodtrycket är högt när vi motionerar eller har sex. Sådana aktiviteter vet vi främjar ett långt liv. Likaså vet vi att patienter som söker till aktutmottagningen med bröstsmärtor, och som har ett högt tryck, har bättre överlevnad än de som har ett lågt. Varför då sträva efter att i alla lägen sänka blodtrycket?”

Båda studierna som beskrivs i inlägget ovan, är nedlusade med referenser, och dessutom helt logiska. Varför skulle inte felaktig kost också skada vår hjärna? Och är det inte rimligt att läkemedel som på farmaceutisk väg ska reglera och justera naturliga tillstånd, också har negativa biverkningar?

En stor fråga är varför det svenska sjukvårdssystemet på det stora hela ignorerar sambanden ovan. En annan stor fråga är varför detta skapar så få rubriker i svensk press.

Den enda frågan som är lätt att förklara är varför myten om kolesterol fortfarande lever. Naturligtvis därför att det finns miljarder att tjäna i andra ändan. Den bästa kunden är en patient som inte dör men som inte heller blir bättre. Den bästa patienten är någon som köper medicinen i 40 år.

Krasst? Ja. Wake up and smell the coffee!

34 reaktioner på ”Fetträdsla och statiner orsakar Alzheimer!

 1. Jag jobbar ju inom sjukvården och är glad att sånt här uppmärksammas. Jag tror inte många handlar fel på grund av bristande förstånd utan för att man tror att man gör rätt. Det är en jätteapparat och på många sätt väldigt hierarkisk. Det tar ofta tid att ändra på saker och ting tyvärr … Men vi får verkligen hoppas att det börjar hända saker!

 2. Äntligen någon som fattar… sverige är ett U-land vad gäller nutrition och hälsokunskap..

  Samtidigt förkastar gemene svensk det mesta om förnuftiga sanningar inom f eks Kinesisk medicin där man sedan länge insett att mat är medicin… Vi lever i ett vikingland. ..:)
  Respekten och kunskapen om att sverige inte är bäst i allt (tvärtom i många fall) och att andra länder har både aktuell forskning och mindre förekomst av många välfärds och kostrelaterade sjukdomar (ex osteoporos – mjölkdrickande i hög ålder) (diabetes typ 2 – fika kulturen..) med en missuppfattning om att vi skulle äta mycket och nyttiga grönsaker i sverige…. (fiskpinnar med några rivna morötter och i bästa fall litet ärtor..) Har bott i japan och insett att vi drar åt helt fel håll här… Som hälsopersonal anses jag vara sär med dessa uppfattningar. Var ju också emot att influensavaccinera mina barn;).
  Sverige har en strikt gammaldags naturvetenskaplig grundsyn på människan, och har separerat religion med stat och vetenskap… Är ingen fanatisk kristen… men : känslor, mat, hälsa, filisofi etc hör enligt mig ihop… Den socialdemokratiska separationen av allt detta och Arlas mjälkpropaganda – har nog tyvärr fördummat de stackars svenskarna… Med all respekt för svenskar som kan bättre..

  • Skulle lika gärna kunnat vara mina egna ord. Instämmer till fullo. Generation Aftonbladet/Facebook/twitter har skapat en fördumning av sällan skådat slag. Addera kollektivism under ungefär 100 års tid så har vi även fått ett spirituellt och känslomässigt sargat land. Har själv aldrig mått så bra som när jag var i Thailand senast. Maten, stämningen och genuiniteten är så saknad. Arigato gozaimasu.

 3. Ernest Arenas nämner att kolesterol är viktigt för vissa processer. Han nämner absolut inte att det värden som inom medicinen anses vara alarmerande höga INTE skulle vara negativa. Du läser tyvärr vetenskapliga rapporter som ”fan läser bibeln”

  • Han pratar inte alls om absoluta värden men han säger att ”Kolesterolet är alltså extremt viktigt för våra kroppar, speciellt för hjärnans utveckling”. Det är så långt ifrån den demonisering av kolesterolet som präglar dagens sjuvårdsetablissemang, som man kan komma!

 4. ”Den enda frågan som är lätt att förklara är varför myten om kolesterol fortfarande lever. Naturligtvis därför att det finns miljarder att tjäna i andra ändan. Den bästa kunden är en patient som inte dör men som inte heller blir bättre. Den bästa patienten är någon som köper medicinen i 40 år.”

  Jo… – så förefaller det ju vara – som jag också ser det.

  J

 5. Jag stöder dig när det gäller din skepsis mot övermedicineringen med statiner, där har industrin fått styra för mycket. Jag stöder även kriget mot överintaget av raffinerat socker i samhället. Dock är det åter så att du presenterar massa ”sanningar” som faktiskt inte är sanningar och det är tröttsamt.

  Vi behöver inte äta kolesterol för att få tillräckligt med kolesterol i kroppen. Vi kan bilda allt kolesterol vi behöver i levern. Det är därmed inte felaktiga kostråd som ger ökad förekomst av Parkinson. Du inser väl även att motion sänker nivåerna av kolesterol?

  Att det är positivt att ha högt blodtryck i samband med besök på akutmottagningen för bröstsmärta är inte samma sak som att det är positivt att ha högt blodtryck i vila. Det är positivt att kroppen kan reagera med ökat blodtryck i samband med en akut kärlförträngning av kranskärlen, men ett konstant förhöjt blodtryck i vila ökar påfrestningen på kärlen och ökar den inflammatoriska aktiviteten i kärlväggen. Motion ger ökat blodtryck precis i samband med ansträngningen, men ger sedan ett sänkt blodtryck i vila – därav den positiva effekten av motion.

  Sen är det intressant att se vilka personer du lutar dig mot när du presenterar ”fakta”. Dina första påståenden stöds av en artikel av dr.Dwight Lundell. Dr Lundell blev av med sin läkarlicens 2008 efter att fällts fem gånger i Arizonas ”Medicla Board” (motsvarigheten till socialstyrelsen) för olika felaktigheter i behandling och journalföring. När man letar efter vetenskapliga artiklar från dr.Lundell lyser dom med sin frånvaro och han har uppenbarligen inte disputerat eftersom han kallar sig dr.Lundell.

  Återigen: Presentera gärna dina teorier, många är intressanta, men kalla det inte för fakta när det inte är det.

  • Jag tror inte du läst min bloggpost särskilt noga; jag presenterar bara två mycket giltiga rapporter med mängder av forskning bakom. Vad är det i mitt inlägg som du bestrider?

   Dessutom är du själv dåligt påläst. Dr Lundell hade redan pensionerat sig vid tidpunkten ifråga och han hade under sin karriär ”one of the highest success rates of cardiothoracic surgeons in Arizona”. Han är ju knappast den enda kardiologen heller, som kommit till de här slutsatserna.

 6. Att kolesterol behövs för en hel del processer i kroppen är det ingen som förnekar, vare sig läkemedelsindustrin, socialstyrelsen eller de läkare. Det enda ”nya” som Arenas upptäckt är att kolesterolen har betydelse även inom andra processer än vad som varit bevisat.
  Han har inte på något sätt tagit ställning för att höga halter skulle vara nyttiga. Vad har Herr colting fått det ifrån , undrar jag. Eftersom Colting använder Arenas forskning som ”bevis” för sina åsikter så är jag mycket tacksam för några belägg för att Arenas delar Coltings slutsatser

  • Jag skulle vilja säga att du kraftigt underskattar den smutskastning som kolesterol och mättat fett utsatts för av ”etablissemanget”, samt med vilken iver läkare vill skriva ut statiner; ivrigt påhejade av läkemedelsindustri.
   Arenas uttalande står i det sammanhanget för inget annat än ett diametralt motsatt synsätt.
   Vad tycker du själv om sakfrågorna som avhandlas?

   • Tycker att ”Anders” har svarat på ett sätt som jag också kan stödja. Hur roligt, provocerande och intressant det än är med dina inlägg så anser jag att dina konspirationsteorier där Industrin, socialstyrelsen och läkarkåren samverkar är mycket mycket kraftigt överdrivna. Fel begås- absolut . Men det medta som sägs o görs är seriöst och grundat på den vetenskap som finns .
    Du som är så kritiskt till läkarvetenskapen stödjer gärna dina åsikter på olika läkare. Av någon anledning är dom som stödjer dina åsikter inte korrumperade . Jag ber om ursäkt men det känns ibland på din blogg mer som en religiös sekt än som diskussion grundad på fakta. Därmed inte sagt att du inte har en poäng i en del du framför

   • Men det är väl alldeles uppenbart och fullständigt självklart att läkare tycker annorlunda än andra läkare, precis som forskare tycker olika än andra forskare. Jag är naturligtvis inte kategorisk och inte kritisk till läkarvetenskapen som sådan utan hur den appliceras och anpassas till etablissemanget.
    Jag känner till många fantastiska läkare!

 7. Vårt symtpomdämpande sjukvårdssystem är i grund och botten totalt felaktigt. Det har aldrig och kommer aldrig att fungera bra. Om ett löv är visset får du det inte att grönska igen genom att hälla vatten på lövet. Du måste vattna roten för att lövet ska få ny livskraft.
  Intressant debatt om kolesterolets effekter på oss. Jag själv har familjär hyperkolesterolomi och är ”tvungen att medicinera om jag inte vill spela roulette med mitt liv” (läkarens ord). Jag har läst Ravnskovs böcker om kolesterolmyten, samt en hel del studier på nätet. Kontentan av det hela är att jag numera är helt övertygad om att en normal kolesterolförhöjning på ålderns höst absolut inte bör medicineras bort. Snarare bör man fråga sig varför denna kolesterolhöjning skett och komma fram till orsaken bakom detta.
  Det är många som börjat hävda, på senare tid, att kolesterol endast är negativt i samband med fria radikaler, oxidation. De fria radikalerna går lös på oss i samband med att vi utsätts för stress. Mao, eliminera stressen så försvinner hela problemet. Kanske, kanske inte.

 8. Så typiskt LCHF att tro att fett är så magiskt och kolhydrater är nästintill giftigt och att alla mår bra av att äta mycket fett och lite kolhydrater. Det viktigaste är väl att äta en balanserad kost som man mår bra av och där man får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler, sen hur mycket protein, kolhydrater och fett man äter tycker jag är mindre viktigt.

 9. Elegant att du har löst Alzheimers gåta! Resten av forskarvärlden bedömer att tauprotein och/eller amyloida plack är viktigast, och bland de bakomliggande livsstilsfaktorerna märks bl a fetma, rökning, trauma mot huvudet och högt intag av mättade fettsyror [1]. (Här är det värt att påpeka att det är fråga om epidemiologiska samband, som inte nödvändigtvis är etiologiska — d v s A finns samtidigt som B, men orsakas A verkligen av B?) Det finns också studier som pekar på höga kolesterolnivåer som en fristående riskfaktor [2,3].
  Vad gäller prevalensökningen (att Alzheimers ”förekomst ökat lavinartat under de senaste decennierna”), beror den till största delen på att definitionen har förändrats (förr kunde man per definition inte få Alzheimers sjukdom efter 65 års ålder, utan då kallades det bara för allvarlig åldersglömska (senil demens)) och att andelen (och änn mer antalet) äldre i befolkningen ökar år för år. Resten står säkert förbättrad diagnostik och livsstilsfaktorer för, men alltså inte riktigt de som du pekar ut.

  Det finns så mycket av cirkelresonemang, halvsanningar och tokigheter i ditt inlägg och dina referenser att jag näppeligen kan bemöta allt, men låt mig säga detta: det är inget större scoop att socker är onyttigt, inte heller att en väldigt Omega 6-tung kost är det. Det är etablerad sanning, som nog t o m ”kissnödiga dietister” (som du skrev i ett tidigare inlägg, vad nu miktionsträngningar har med saken att göra) i allmänhet känner till och accepterar. Det är just det som är det fiffiga med den kosthållning som för närvarande har den starkaste och djupaste evidensen bakom sig som salutogen: medelhavskosten.

  [1] Lee Y, Back JH, Kim J, et al. Systematic review of health behavioral risks and cognitive health in older adults. Int Psychogeriatr. 2010;22:174-187.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19883522

  [2]Romas SN, Tang MX, Berglund L, et al. ApoE genotype, plasma lipids, lipoproteins, and AD in community elderly. Neurology. 1999;53:517-521.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10449113

  [3] McCaddon A, Hudson P, Davies G, et al. Homocysteine and cognitive decline in healthy elderly. Dement Geriatr Cogn Disord. 2001;12:309-313.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11455131

  • Jag forskar inte om Alzheimer. Så jag har inte löst något alls. Jag redovisar bara vad nya intressanta rön påvisar, rön med mycket starka referenser. Rön som går helt i linje med min egen uppfattning i frågan
   Jag ser inte att du i ditt inlägg bestrider en enda av de teser som studierna driver…
   Och just mättat fett är ju EXAKT vad man lyfter fram som något essentiellt för hjärnhälsa!

   Beskriv gärna vilka ”cirkelresonemang, halvsanningar och tokigheter” som jag driver!

   Du låter som en arg VoF;are i mina ögon; antingen det eller som någon som säljer statiner.

   • Och just mättat fett är ju EXAKT vad man lyfter fram som något essentiellt för hjärnhälsa!”

    Jo… – Jonas – så är det ju sannolikast – som jag ser det. Det kan ju ses som styrkt bl a av att bebisar får ca 55 % av sin energi ifrån det animaliska fettet i modersmjölken – enligt uppgifter HÄR.

   • Okej, ett exempel på varje:
    *Cirkelresonemang:
    ”Det är ju allmänt känt att den fettfobiska prägeln på moderna kostråd och vedertagen sanning, orsakar en malström av sjukdom och ohälsa” => ”Båda studierna som beskrivs i inlägget ovan, är (…) helt logiska” => da capo

    Halvsanningar:
    ”Vi är vana vid att betrakta kolesterol som ett bränsle för cellerna, och att det är skadligt för människor att få i sig för mycket kolesterol, säger Ernest Arenas”
    Här låter det som att dr Arenas blivit så insnöad på sitt specialområde att han helt glömt bort grundkurserna i cellbiologi och fysiologi från läkarprogrammets första terminer. Det är lite oklart vilka ”vi” han syftar på, men de flesta insatta skulle nog snarare hävda att ”vi” är vana att betrakta kolesterol som en membranstabiliserande komponent med otaliga andra positiva och negativa effekter i kroppen som inte är fullt utforskade.

    Tokigheter:
    En hjärtkirurg påstår sig vara expert på ateroskleros. Det kan han förstås vara, men sambandet är svagt. Det är lite som att en bilmekaniker påstår sig vara expert på den petrokemiska industrins metoder för att nå olika viskositet på olika oljeberedningar.
    En bonustokighet, förresten: ”om en forskare säger att någonting kan misstänkas orsaka eller öka risken för Parkinsons sjukdom, så borde samma sak orsaka Alzheimers sjukdom. Båda sjukdomarna sitter ju i samma organ, gu’bevars!” (Fritt efter Colting.)

    Vidare:
    ”Jag ser inte att du i ditt inlägg bestrider en enda av de teser som studierna driver…”
    Men poängen är ju just att de driver teser. Det är inte bevisat. Googla på Alzheimers +aluminium, så skall du se att det finns många (en del med fina titlar) som är övertygade om att aluminiumförgiftning orsakar i princip alla fall av Alzheimers. (Ja, det går t o m att hitta artiklar som är ”nedlusade av referenser”…)

    ”Du låter som en arg VoF;are i mina ögon”
    1. VoF??
    2. Det måste vara jobbigt med en massa ljud i ögonen.

    Eller ”någon som säljer statiner.”
    Nä, jag ser läkemedelsindustrin som en motpart till sjukvården, men en motpart vi måste förhålla oss till, förhandla med, och dra nytta av. Och så länge evidensen är stark för att statinbehandling hos högriskindivider med förhöjt (eller bara högt normalt) kolesterol minskar risken för ny- och återinsjuknande i hjärtinfarkt, slaganfall med flera besläktade tillstånd, så tänker jag fortsätta att göda industrin med receptblocket. (Nu när patentet gått ut på flera populära statiner, tjänar de inte längre lika gigantiska summor. En årsförbrukning simvastatin går på c:a 250 kr.)

   • OK, seriöst och bra svar!

    Cirkelresonemanget; visst, helt riktigt om du med det menar att argumenten bekräftar varandra eller förutsätter varandra.
    Halvsanningar: ? Du citerat mitt citat ifrån KI´s hemsida. Så är det mig eller professor Arenas du kritiserar här?
    Tokigheter: Att en hjärtkirurg också är expert på ateroskleros är väl inte det minsta konstigt? Men du vill kalla det för en tokighet?
    Bonustokighet: Om en grundläggande substans för ”hjärnhälsa” saknas/hämmas (kolesterol), så är det ju inte långsökt att tro att även andra hjärnrelaterade sjukdomar, förutom Parkinsons, är associerade.

    Din disclaimer i slutet låter ju ädel och rättrådig men i verkligheten så är läkemedelsindustrin verkligen ingen motpart till sjukvården utan snarare är de ju extremt integrerade och samarbetande.

 10. Angående våra välfärdssjukdomar…

  Komjölk är inte och har aldrig varit avsett för människor. Det säger sig själv, ko, människa, två olika individer, Människor har sin egen mjölk, liksom andra däggdjur. Inget annat djur dricker av en annans arts mjölk. DET är någonting att ta sig en funderare över. Och vill man ha lite hjälp på traven kan man lyssna på denna föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=tnrMjj20R0A

  • Jag anser att det är en stor definitonsmässig skillnad mellan pastöriserad/homogeniserad mjölk och den ”råa” mjölken.

  • Inga andra djur använder strumpor, email , bygger hissar , använder gaffel etc.etc.

   Argumentet att inga andra djur dricker djur från andra arter beror på att dom inte har tillgång till det. Det kan inte användas som ” bevis” för någonting

   • Jo, om man utgår från ett paleontologiskt synsätt när det gäller kost, d v s ”det som stenåldersmänniskorna åt bör vi äta”. (Och det är ju precis vad herr Colting gör.)

   • Det är ju en djupt förenklad förklaring till vad jag tycker. Men om du ber mig jämföra innehållet i en typisk matkorg som Svensson köper, och en ”matkorg” bestående av uteslutande ickeraffinerade och naturliga produkter (och utan några spannmål etc) som människan konsumerat i många tusen år, så är min åsikt tydlig.

 11. […] Många LCHF´are är väl medvetna om kolesterolmyterna och vill man läsa mer om dem så kan jag rekommendera Uffe Ravnskovs artiklar och böcker. Läs också gärna vad Colting skriver om Fetträdsla och statiner. […]

 12. Det är bara att konstatera; det handlar till viss del om tro, eftersom ämnet är så komplext och vetenskap svårtolkad. Oavsett om man är medicinskt skolad eller inte (det märks ju rätt tydligt vilka som är läkare när man läser kommentarerna) så är detta som att debattera teologi. Jag tycker inte det gör nåt att man tillåter sig att ta ut svängarna i debatten för det är alla studier till trots ett rejält inslag av tro.

  • haha, visst är det skoj, BJA? och simonW, att det är hur lätt som helst att utläsa när en och annan läkare vill briljera med lite latinska ord, i hopp om att det ska öka trovärdigheten i de egna utsagorna … eller.

   Nä, den tiden är förbi, när själva (läkar-)titeln, eller annan akademisk utbildning förborgade något … tillförlitlighet kanske? Förtroende är något man förtjänar.

   Extra kul är att simonW har ungefär samma åsikt om thoraxkirurger, som de flesta annars har om ortopeder. Varför kan inte en thoraxkirurg vara kompetent i ämnet åderförkalkning/förfettning?

   Riktigt skoj blir det med påståendet/tesen ”Och så länge evidensen är stark för att statinbehandling hos högriskindivider med förhöjt (eller bara högt normalt) kolesterol minskar risken för ny- och återinsjuknande i hjärtinfarkt, slaganfall med flera besläktade tillstånd, så tänker jag fortsätta att göda industrin med receptblocket.”
   Oj, oj, oj, tänk den evidensen är vi många som efterlyst i många år nu. Låt oss då äntligen se den! Generell minskning av inflammationstillståndet (via kost – genom minskande av omega6) i kroppen är säkert hälsosammare än vad statiner är.

   Nä, ett läkemedel som är kontraindicerat = förbjudet för gravida, ammande och spädisar/småbarn, det får varningsklockorna att ringa hos mig! hur ska ett sådant läkemedel kunna göra gott? Om fosterhjärnan inte kan utvecklas normalt utan kolesterol närvarande eller med statiner = blodfettsänkare närvarande, så kan varken den dementa hjärnan eller Parkinsonhjärnan heller göra det.Det räcker nästan med att se på vad hjärnan består av. Det räcker också nästan med att inse/veta att väldigt många mänskliga hormoner har det kroppsegna ämnet kolesterol som basbyggsten. Utan kolesterol – inqa könshormoner – hoppsan, utan kolesterol – inga stresshormoner – svårt att leva då …

   Personligen tycker jag att det är Jonas som har poängerna.

   • ”haha, visst är det skoj, BJA? och simonW, att det är hur lätt som helst att utläsa när en och annan läkare vill briljera med lite latinska ord, i hopp om att det ska öka trovärdigheten i de egna utsagorna … eller.”
    Specificera gärna vad du tycker är för latinskt/svårt. Är det ordet åldersglömska?
    Det var inte jag som hade ordet ”närings- och läkemedelsparadigm” i min första mening…

    ”Varför kan inte en thoraxkirurg vara kompetent i ämnet åderförkalkning/förfettning?”
    Jo, det kan han förstås vara. Det är till och med lite mer sannolikt än att en heltidstriatlet är det.

    ”Oj, oj, oj, tänk den evidensen är vi många som efterlyst i många år nu. Låt oss då äntligen se den!”
    Jag tror att du skulle må bra av att emellanåt läsa böcker som inte kommer från LCHF- och alternativ medicinhyllan i boklådan.
    Okej, här kommer några referenser:

    Gotto AM Jr, Moon JE.
    Management of cardiovascular risk: the importance of meeting lipid targets.
    Am J Cardiol. 2012 Jul 1;110(1 Suppl):3A-14A. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.04.002
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22697390

    Wood D, Durrington P, McInnes, Paulter N, Rees A, Wray R.
    Joint British recommendations on prevention of coronary heart disease in clinical practice.
    Heart 1998;80 Suppl 2:S1–29.
    http://heart.bmj.com/content/80/suppl_2/S1.full

    Athyros VG, Ganotakis E, Kolovou GD, et al.
    Assessing the treatment effect in metabolic syndrome without perceptible diabetes (ATTEMPT): a prospective-randomized study in middle aged men and women.
    Curr Vasc Pharmacol. 2011;9:647-657.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22007026

    Athyros VG, Elisaf MS, Alexandrides T, et al.
    Long-term impact of multifactorial treatment on new-onset diabetes and related cardiovascular events in metabolic syndrome: a post hoc ATTEMPT analysis.
    Angiology. 2012;63:358-366.
    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22007026?tool=bestpractice.bmj.com

    Cholesterol Treatment Trial-ists’ (CTT) Collaboration.
    Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a metaanalysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials.
    The Lancet 2010;376:1670-81
    http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61350-5/abstract

    Så jag tänker fortsätta att hävda att evidensen är stark. Där emot kommer säkert rekommendationerna att förändras framöver, det gör de alltid. Precis som vi är lite mer försiktiga med acetylsalicylsyra nu än för några år sedan (då alla med måttligt förhöjt blodtryck skulle ha det), är det möjligt att indikationerna för statiner kommer smalna av framgent. Det är också möjligt vi kommer skriva ut dem på vidare indikationer. Vidare forskning får styra.
    Och självklart fanns det starka ekonomiska incitament för de stora läkemedelsbolagen att få in statiner på marknaden och vidga indikationerna när det begav sig, men nu är som sagt patenten (och därmed ”Big Pharma”) snart ute ur bilden.

    En brasklapp till: naturligtvis är läkemedelsbaserad sekundärprevention (och primär- och tertiärdito, för all del) en mindre del av helheten. Viktigast är livsstilsfaktorer: viktnedgång hos överviktiga, stressreduktion, rökstopp, allsidig kost, regelbunden motion… Det berättar jag för precis varje patient som jag sätter in på statiner.

 13. Komjölken är anpassad till diande kalvar och inget annat. Det ÄR nämligen bevisat att människan inte kan bryta ner alla dess beståndsdelar som in sin tur leder till fysiska åkommor.

  Tvivlar du? Kolla in denna föreläsning och uttala dig sen: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r9XuYRoqo1A

  • Anki, det där videoklippet innehåller ingen som helst vetenskap. Man sveper generaliserande ihop alla mejeriprodukter in under namnet ”dairy” och hävdar sedan att … potentially lethal diseases such as osteoporosis, leukemia, diabetes, and many others beror på intag av mejeriprodukter. Jag blir så trött. Det låter ungefär som om författaren till China-studien eller hans gelikar är i farten, det låter som vore det veganpropaganda. Det är det också. Därutöver så verkar filmmakarna tillhöra kreationisternas ljuva skara. Det är lätt att bli lurad idag.

   Soja är inte hälsosamt, inte för någon, särskilt inte för män. De enda sojaprodukter som är ätliga är de gammaldags traditionellt fermenterade (natto, kryddsoja etc) och då i små, små doser.

   När jag kollar upp ”amazingdiscoveries” visar de sig ha mer eller mindre skrämmande information om det mesta. De har åsikter om allt, men de är speciellt negativa till allt animaliskt och de har tyckanden om både hälsa och sjukdomar. Vill man dö i sin sjukdom kan man ju alltid följa råden. Det finns hela 85 avsnitt om hälsa, om creation-evolutionion finns bara 46.

   http://support.amazingdiscoveries.org/index.php?/Knowledgebase/Article/View/116/36/hypothyroidism
   http://support.amazingdiscoveries.org/index.php?/Knowledgebase/List/Index/1/science-creationevolution

   Amazing Discoveries is a non-profit organization committed to exposing deceptions in the areas of science and creation, current world events, Bible Prophecy, the music world, health and nutrition.

   You can learn about our projects and read informative articles at our main site: AmazingDiscoveries.org. Visit our site exclusively dedicated to your good health at: AmazingHealth.org. Our newest site, RekindlingTheReformation.com offers a growing archive of historical and current political exposés. Watch for our new site on the creation-evolution controversy at AmazingCreation.com.

  • Anki. För det första : Ditt ” bevis” att andra djur ej dricker mjölk från andra arter är naturligtvis inte värt något alls. Andra arter har inte tillgång till det, det är därför dom inte dricker det, enda Anledningen.
   Länken du hänvisar till har andra bemött på ett vettigt sätt.

 14. Ankis ”bevis” är Walter Veith en fullständig galning som har åsikter som atrt Islam är grundad av katolska kyrkan och vatikanstaten som en komplott, Saddam Hussein dog 1999, Twin Towers ramlade för att dom sprängdes inifrån -inte planen som flög in i dom som gjorde det, etc. etc etc.
  .

 15. […] Om forskning: Statiner-Alzheimers […]

Lämna ett svar till beingjonas Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s